वक्तव्य, माघ ०८,२०८०

इस्कोन बिराटनगर शाखा समितिका पदाधिकारीहरूलाई खारेज गरिएको छ । निकट भविष्यमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गरिनेछ ।

About the Author

Leave a Reply

*